نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / مدیریت دانشکده علوم انسانی

مدیریت دانشکده علوم انسانی

رياست دانشكده   نام ونام خانوادگی: آقاي خليل ملك احمدي
ایمیل دانشگاهی: malekahmadi@iaukhsh.ac.ir
زمینه تحقیقاتی: اندازه دولت، تقاضا و عرضه پول، و مسائل مالي بين‌الملل
مدير گروه رشته هاي : دروس عمومي ، آموزش معلمان و حسابداري
 
معاون آموزشي و دانشجوئي دانشكده   نام ونام خانوادگی: دكتر سعيد فقيه ايماني
ایمیل دانشگاهی: faghihimani@iaukhsh.ac.ir
زمینه تحقیقاتي : اقتصاد اسلامي – تفسير قرآن و نهج البلاغه – اخلاق كاربردي
 
 

مدير گروه

تحصيلات تكميلي

اقتصاد

  نام ونام خانوادگی: دكتر بهار حافظي
ایمیل دانشگاهی: hafezi@iaukhsh.ac.ir
زمینه تحقیقاتی: اقتصاد بين الملل -اقتصاد بخش عمومي
مديرگروه رشته هاي: كارشناسي علوم اقتصادي
 

مدير گروه

تحصيلات تكميلي

مشاوره

  نام ونام خانوادگی: دكتر فاطمه جوادزاده
ایمیل دانشگاهی: javadzadeh@iaukhsh.ac.ir
زمینه تحقیقاتی: هویت، تفکر انتقادی، معنویت در روانشناسی و روان‌درمانی، مشاوره قبل از ازدواج، پژوهش کیفی
مديرگروه رشته هاي: كارشناسي مشاوره
 

مدير گروه

تحصيلات تكميلي

روانشناسي

  نام ونام خانوادگی: دكتر يوسف گرجي
ایمیل دانشگاهی: gorji@iaukhsh.ac.ir
زمینه تحقیقاتي : اختلالات رواني و رفتاري کودکان و بزرگسالان
مديرگروه رشته هاي: كارشناسي ارشد و كارشناسي روانشناسي
 

مدير گروه

تحصيلات تكميلي رشته حقوق و كارشناسي حقوق

     نام ونام خانوادگی: دكتر محمد جواد عبداللهي
ايمیل دانشگاهی:Abdollahi@iaukhsh.ac.ir
زمینه تحقیقاتي :حقوق تجارت بين الملل، حقوق اقتصادي، حقوق قراردادها، حقوق خانواده
مديرگروه رشته هاي: حقوق

مدير گروه

دروس معارف

  نام ونام خانوادگی: دكتر مجتبي جعفري
ایمیل دانشگاهی: jafari@iaukhsh.ac.ir
زمینه تحقیقاتي : فلسفه ـ فلسفه دین ـ الهیات تطبیقی ـ علم و دین ـ کلام
مديرگروه رشته هاي: دروس عمومي معارف
 

مدير گروه

مددكاري اجتماعي

  نام ونام خانوادگی: سركار خانم دكتر بتول امين جعفري
ایمیل دانشگاهی: aminjafari@iaukhsh.ac.ir
زمینه تحقیقاتي : اجتماعی ، مددکاری اجتماعی ، زنان ، مدیریت دینی
مديرگروه رشته هاي: كارشناسي مددكاري اجتماعي