تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۱:۰۴ پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
Language : FA |
خانه / رشته های مقطع دکتری و کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته های مقطع دکتری و کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته تحصيلي کد رشته  مقطع  جنس نظام اموزشی دانشکده
مشاوره ۲۱۶۰۲ دکتری مرد و زن تمام وقت علوم انسانی
جامعه شناسي انقلاب اسلامي ۲۰۵۴۲ كارشناسي ارشد ناپيوسته زن و مرد تمام وقت علوم انسانی
روانشناسي باليني ۲۰۷۳۳ كارشناسي ارشد ناپيوسته زن و مرد تمام وقت علوم انسانی
روانشناسي- صنعتي وسازماني ۲۰۷۴۱ كارشناسي ارشد ناپيوسته زن و مرد تمام وقت علوم انسانی
سنجش واندازه گيري ( روانسنجي ) ۲۰۷۰۸ كارشناسي ارشد ناپيوسته زن و مرد تمام وقت علوم انسانی
روانشناسي اسلامي – روانشناسي مثبت گرا ۲۰۷۴۰ كارشناسي ارشد ناپيوسته زن و مرد تمام وقت علوم انسانی
روان شناسي ورزشي ۲۰۷۳۶ كارشناسي ارشد ناپيوسته زن و مرد تمام وقت علوم انسانی
روان شناسي باليني – خانواده ۲۰۷۳۷ كارشناسي ارشد ناپيوسته زن و مرد تمام وقت علوم انسانی
روان شناسي شخصيت ۲۰۷۳۸ كارشناسي ارشد ناپيوسته زن و مرد تمام وقت علوم انسانی
مشاوره – مشاوره خانواده ۲۱۶۱۱ كارشناسي ارشد ناپيوسته زن و مرد تمام وقت علوم انسانی
مشاوره – مشاوره توانبخشي ۲۱۶۱۵ كارشناسي ارشد ناپيوسته زن و مرد تمام وقت علوم انسانی
جامعه شناسی ورزشی ۲۱۴۲۰ كارشناسي ارشد ناپيوسته زن و مرد تمام وقت علوم انسانی