نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / اداره خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی

اداره خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی

شرح وظايف اداره خدمات آموزشي:

۱ـ هدايت و راهنمايي دانشجويان در مورد مسائل آموزشي انجام امور مربوط به فراغت از تحصيل دانشجويان

۲ـ ابلاغ وضعيت تحصيلي دانشجويان مشروط به دانشجو و خواناده ايشان از طريق ارسال ابلاغ مشروطي به آدرس والدين

۳ـ تحويل كارت دانشجويي

۴ـ ابلاغ مدارك لازم جهت تكميل پرونده فارغ‌التحصيلي به دانشجويان

۵ـ صدور مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل

پرسنل اداره خدمات آموزسي:

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

رشته‌هاي تحصيلي و مقطع

شماره تلفن داخلي

۱

محسن كمالي

كارشناس امور آموزشي

كارشناسي پيوسته : مددكاري اجتماعي و روانشناسي

كارشناسي ناپيوسته : آموزش و پرورش ابتدايي

كارشناسي ارشد : توسعه اقتصادي ، اقتصاد انرژي ، بانكداري اسلامي ،

فقه و حقوق اقتصادي ، روانشناسي ورزش ، اقتصاد و تجارت الكترونيك

دكتري : اقتصاد اسلامي ، اقتصاد سلامت ، مشاوره

۲۲۹۷

۲

رسول قرباني

كارشناس امور آموزشي

كارشناسي پيوسته : اقتصاد بازرگاني – اقتصاد نظري و حقوق

كارشناسـي ارشد : روان شناسـي باليني ، روانشناسـي خانواده درمانـي

معارف اسلامي و حقوق( حقوق خانواده ) ، روانشناسي اسلامي(مثبت گرا) سنجش و اندازه گيري (روان سنجي) و روانشناسي صنعتي و سازماني

۲۲۹۸

۳

سيدمحسن موسوي

كارشناس امور آموزشي

كارشناسي پيوسته : راهنمايي و مشاوره ، علوم ورزشي

كارشناسي ارشد : مشاوره و راهنمايي ، مشاوره خانواده ،

مشاوره توانبخشي و روانشناسي شخصيت

۲۲۹۶

۴

علي زماني

متصدي تشكيل كلاس‌ها

كليه رشته ها

۲۳۰۷