تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۱:۰۷ پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
Language : FA |
خانه / اداره خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی

اداره خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی

شرح وظايف اداره خدمات آموزشي:

۱ـ هدايت و راهنمايي دانشجويان در مورد مسائل آموزشي انجام امور مربوط به فراغت از تحصيل دانشجويان

۲ـ ابلاغ وضعيت تحصيلي دانشجويان مشروط به دانشجو و خواناده ايشان از طريق ارسال ابلاغ مشروطي به آدرس والدين

۳ـ تحويل كارت دانشجويي

۴ـ ابلاغ مدارك لازم جهت تكميل پرونده فارغ‌التحصيلي به دانشجويان

۵ـ صدور مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل