نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / مدیریت دانشکده علوم انسانی

مدیریت دانشکده علوم انسانی

رياست دانشكده   نام ونام خانوادگی: آقاي خليل ملك احمدي
ایمیل دانشگاهی: malekahmadi@iaukhsh.ac.ir
زمینه تحقیقاتی: اندازه دولت، تقاضا و عرضه پول، و مسائل مالي بين‌الملل
مدير گروه رشته هاي : دروس عمومي ، آموزش معلمان و حسابداري
 
معاون آموزشي و دانشجوئي دانشكده   نام ونام خانوادگی: دكتر سعيد فقيه ايماني
ایمیل دانشگاهی: faghihimani@iaukhsh.ac.ir
زمینه تحقیقاتي : اقتصاد اسلامي – تفسير قرآن و نهج البلاغه – اخلاق كاربردي
 
 

مدير گروه

تحصيلات تكميلي

اقتصاد

  نام ونام خانوادگی: دكتر مصطفي رجبي
ایمیل دانشگاهی: rajabi@iaukhsh.ac.ir
زمینه تحقیقاتی: کنترل بهینه ـ ارزیابی اقتصادی ـ بخش عمومی ـ پول و بانکداری
مديرگروه رشته هاي: كارشناسي علوم اقتصادي
 

مدير گروه

تحصيلات تكميلي

مشاوره

  نام ونام خانوادگی: آقاي مهدي تبريزي
ایمیل دانشگاهی: tabrizi@iaukhsh.ac.ir
زمینه تحقیقاتی: روانشناس باليني ، مشاوره کودک ، مشاوره خانواده، نوروفيدبك، بيش فعالي
مديرگروه رشته هاي: كارشناسي مشاوره
 

مدير گروه

تحصيلات تكميلي

روانشناسي

  نام ونام خانوادگی: دكتر يوسف گرجي
ایمیل دانشگاهی: gorji@iaukhsh.ac.ir
زمینه تحقیقاتي : اختلالات رواني و رفتاري کودکان و بزرگسالان
مديرگروه رشته هاي: كارشناسي ارشد روانشناسي
 

مدير گروه

كارشناسي روانشناسي

  نام ونام خانوادگی: سركار خانم دكتر فاطمه رضايي
ایمیل دانشگاهی: rezaei@iaukhsh.ac.ir
زمینه تحقیقاتي : بهداشت روانی در مدارس ـ جهانی شدن و دین، تحقیق کیفی رابطه کیفیت زندگی والدین با عملکرد مدرسه‌ای، ساخت آزمون عملکرد مدرسه
مديرگروه رشته هاي: كارشناسي روانشناسي
 

مدير گروه

دروس معارف

  نام ونام خانوادگی: دكتر مجتبي جعفري
ایمیل دانشگاهی: jafari@iaukhsh.ac.ir
زمینه تحقیقاتي : فلسفه ـ فلسفه دین ـ الهیات تطبیقی ـ علم و دین ـ کلام
مديرگروه رشته هاي: دروس عمومي معارف
 

مدير گروه

مددكاري اجتماعي

  نام ونام خانوادگی: سركار خانم دكتر بتول امين جعفري
ایمیل دانشگاهی: aminjafari@iaukhsh.ac.ir
زمینه تحقیقاتي : اجتماعی ، مددکاری اجتماعی ، زنان ، مدیریت دینی
مديرگروه رشته هاي: كارشناسي مددكاري اجتماعي
 
رئيس اداره پژوهش دانشكده    نام ونام خانوادگی: دكتر سيدعلي هاديان
ایمیل دانشگاهی: hadian@iaukhsh.ac.ir
زمینه تحقیقاتي : كلام جديد، روانشناسي و مشاوره، الهيات، فلسفه دين
مديرگروه رشته هاي: