نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / اطلاعيه هاي دانشكده علوم انساني / نشست صميمي رياست محترم واحد با اعضاي هيات علمي دانشكده علوم انساني

نشست صميمي رياست محترم واحد با اعضاي هيات علمي دانشكده علوم انساني

در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴  نشست صميمي رياست محترم واحد با اعضاي هيات علمي دانشكده علوم انساني برگزار گرديد